prof. dr n. med. Grzegorz Helbig

specjalista hematolog
specjalista chorób wewnętrznych

 

O MNIE:

Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej. Pan Profesor współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu hematologii, wykłady w ramach Polskiej Szkoły Hematologii, Śląskich Spotkań Hematologicznych oraz Polskiego Towarzystwa Hematologicznego. Kierownik kursów CMKP i wykładowca w zakresie transplantologii szpiku i hematologii. Wykładowca na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, członek rad redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym, recenzent wielu czasopism krajowych i zagranicznych. Zainteresowania naukowe Pana Prof. dra hab. n. med. Grzegorza Helbiga koncentrują się m.in. wokół patogenezy, manifestacji klinicznej i wyników leczenia różnych wariantów zespołów hipereozynofilowych; oceny wyników leczenia i bezpieczeństwa u chorych z nowotworami hematologicznymi, u których wykonano zabieg autologicznego i allogenicznego przeszczepienia komórek macierzystych; analizy sposobów postępowania u pacjentów z powikłaniami po zabiegu allogenicznej transplantacji komórek macierzystych; oceny czynników ryzyka i wyników leczenia u chorych z włóknieniem szpiku i innymi nowotworami mieloproliferacyjnymi.